Formularz zwrotu

Zwrot zakupionego towaru do sklepu bez podania przyczyny

 • Na podstawie art. 27 Ustawy z 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta" (Dz.U. 2014 poz. 827) Klient, będący konsumentem, może zrezygnować z towaru zakupionego w Sklepie , bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania, za wyjątkiem towarów wyprodukowanych na indywidualne  zamówienie klienta.
 • Skuteczne skorzystanie z tego prawa przez Klienta jest możliwe tylko wówczas, gdy zakupiony towar zwróci do Sklepu w stanie niezmienionym. Oznacza to, że towar nie może być używany ani w żaden sposób zniszczony, musi posiadać oryginalne metki lub oznaczenia, jak również zostać zwrócony wraz ze wszystkimi akcesoriami i dokumentami, w oryginalnym opakowaniu, w jakim został dostarczony.

Procedura zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny do 14 dni:

 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej ze Sklepem Klient składa za pomocą właściwego elektronicznego formularza zwrotu. Prosimy pamiętać, iż zgłoszenia dotyczące odstąpienia od umowy przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem Sklepu DOBIERZFILTR.PL
 • W ciągu 14 dni od daty wysłania elektronicznego formularza zwrotu Klient ma obowiązek na swój koszt nadać przesyłkę ze zwracanym towarem do Sklepu. Do przesyłki ze zwracanym towarem należy dołączyć paragon fiskalny lub fakturę VAT. Brak dowodu zakupu będzie skutkował odmową przyjęcia zwrotu. Towar musi zostać zabezpieczony tak, aby w czasie przewozu nie uległ zniszczeniu. Sklep nie uwzględni zwrotu towaru i odeśle towar do Klienta przesyłką pobraniową na jego koszt (opłata wg cennika kosztów wysyłki Sklepu),
 •  jeżeli:
  • zwracany towar okaże się niepełnowartościowy;
  • stwierdzi brak załączenia dowodu zakupu do zwracanego towaru;
  • zwracany towar nie został właściwie zabezpieczony, wskutek czego uległ zmieszczeniu lub uszkodzeniu podczas przewozu;
  • zwrot towaru jest niezgodny z przepisami prawa.
 • Na zasadach niniejszego paragrafu Sklep powinien zwrócić równowartość ceny towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od dostarczenia przez Klienta zwracanego towaru do Sklepu lub podpisanej przez niego faktury korygującej. Zwrot pieniędzy jest realizowany przelewem bankowym na numer rachunku bankowego wskazany przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez niego w elektronicznym formularzu zwrotu. Poniesione przez Klienta koszty odesłania zwracanego towaru nie podlegają zwrotowi.

Zwracany towar, należy wysłać na adres Sklepu, w którym został zakupiony. Prosimy pamiętać, iż wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru ponoszone są przez Klienta. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Jeżeli odstąpienie od umowy przez Klienta okaże się bezpodstawne, nie podlegający zwrotowi towar zostanie odesłany przez Sklep na koszt Klienta (opłata wg cennika kosztów wysyłki Sklepu).

Zwracany towar należy odesłać na adres Sklepu :

M.I.C.S. Polska sp. z o.o.

ul. Fabryczna 4

39-120 Sędziszów Młp.

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od zawartej umowy zawartej na odległość